Naar blog overzicht

Update draagtassenbeleid

Regelmatig verschijnen er in de media koppen met als strekking ‘Totaalverbod op plastic tassen’.
Maar hoe is de stand van zaken op dit moment?   


Onderstaand de huidige stand van zaken rondom het draagtassenbeleid:

1. Er komt geen verbod op de plastic draagtas! Alleen een heffing aan de kassa.
2. Draagtassen die rechtstreeks in contact komen met voedsel (zoals vlees en vis) worden vrijgesteld van deze regeling.
3. Op dit moment is er nog niets besloten.
4. Er is nog veel onduidelijkheid over diverse definities. Zoals, wat wordt er nu verstaan onder een “plastic draagtas”.
5. Het zal heel lastig worden om duidelijk te communiceren welke draagtassen gaan vallen onder deze maatregel. Hierdoor zal handhaving van deze         maatregel lastig worden.
6. Naar verwachting zal deze maand de ontwerpregeling gepubliceerd worden. (Is nog steeds niet gebeurd. EdG). Er volgt dan een inspraaktermijn van 6 weken, waarbij partijen hun bezwaren kenbaar kunnen maken. Daarna komt een definitief voorstel.
Aangezien alleen de VVD momenteel tegen is, is de kans groot dat de regeling in werking gaat treden per 1 januari 2016.
7. Naar alle waarschijnlijkheid zal de ontwerpregeling geen minimum bedrag voorschrijven voor de verkoop van een plastics draagtas. Wel zal een richtbedrag genoemd gaan worden. Over het bedrag zal BTW betaald moeten worden.


Reageren

Laat uw reactie achter, wordt gepost na goedkeuring

fout
fout
fout